Öresundsbron

Information om Öresundsbron

Öresundsbron öppnade den 1 juli år 2000 och den utgör en del av Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Förbindelsen är totalt 15,9 kilometer lång och består dels av Öresundsbron, dels av en tunnel och så finns det en konstgjord ö som övergång från bro till tunnel.

Köp bropass!
Med BroPass kan du köra över Öresundsbron för halva priset.

Historia
Det har länge funnits förslag och behov av en fast förbindelse under sundet. Öresundsförbindelsen invigdes den 1 juli 2000 av kung Carl XVI Gustaf och drottning Margrethe II av Danmark. Då hade man hållit på med byggandet från den 18 oktober 1995. Själva Öresundsförbindelsen kostade drygt 20 miljarder kronor, varav 1,4 miljarder kom från EU. Resterande pengar är lån tagna av brobolaget och dessa lån ska finansieras med hjälp av broavgifter. Öresundsförbindelsen ägs av Öresundsbrokonsortiet som ägs till lika delar av den svenska och den danska staten.

Öresundsförbindelsen
De kilometer av förbindelsen som ligger närmast Danmark består av en tunnel eftersom spannet på en högbro hade kunnat utgöra en fara för flygtrafiken vid Kastrups flygplats. Resterande del av förbindelsen består av Öresundsbron och dessutom finns det förstås anslutningar på land. Förbindelsen består dels av en motorväg och dels av en järnväg. Motorvägen är en del av Europaväg 20. Dagligen åker närmare 20 000 fordon över förbindelsen och närmare 30 000 passagerare åker på järnvägen varje dag.

Öresundsbron
Själva bron är totalt 7845 meter lång. Den består av två plan och järnvägen går under motorvägen. Strax öster om bron går motorväghalvorna isär och då dyker järnvägen upp mellan körfälten. Öresundsbron består egentligen av tre delar. Från öster passerar man först över en tillfartsbro som är 3739 meter. Därefter fortsätter bron med en snedkabelbro, högbron, som är 1092 meter lång. Slutligen går bron över till en ny tillfartsbro som är 3014 meter lång. Denna tillfartsbro slutar precis vid mynningen av den 4050 meter långa tunneln som går under den konstgjorda ön Pepparholm. Det är 5,35 kilometer av bron som ligger på den svenska sidan och resterande ligger då på den danska sidan. Pylonerna på bron är 203,5 meter och bron har en segelfri höjd av 57 meter.

Broavgift
Alla som kör över Öresundsbron måste betala en broavgift. Denna avgift varierar mellan 200 kronor för motorcykel och 1890 kronor för lastbilar som är mer än 20 meter långa. För personbilar kostar en kontantbiljett 370 kronor. Det finns också olika flerturskort och pendlingskort man kan köpa. Avgiften betalas i Lernacken på den svenska sidan. Öresundsbron är Sveriges mest trafikerade gränsförbindelse, vilket gör att tullen ständigt finns närvarande vid gränskontrollen.

Öresundsbron
Bild på Öresundsbron.

Vi rekommenderar:
Bo bra i Danmark: